Is het in het geval van ‘collectieve huisvesting’ (en de overeenkomstige registratie van de betrokkenen in afzonderlijke huishoudens) de taak van de gemeentelijke ambtenaren om het collectieve karakter van de huisvesting vast te stellen?