Hoe reageert de gemeente op het verzoek om domiciliëring van een persoon die op hetzelfde adres woont als anderen (in het geval van groepshuisvesting)?