Heeft het simpele feit dat met meerdere partijen een overeenkomst van precaire bezetting is gesloten invloed op het bedrag (alleenstaand of samenwonend) van de sociale uitkeringen?