Heeft het feit dat men thans in groep woont (meer dan het eenvoudig ondertekenen van dezelfde overeenkomst door meerdere personen) invloed op het bedrag van de sociale uitkeringen (alleenstaand of samenwonend)? Of wat betekent ‘samenwonen’ precies?