Geniet de overeenkomst van precaire bezetting vandaag wettelijke erkenning in het Brusselse Gewest? Zo ja, in welke sector(en) en met welke inhoud?