Beschikt de gemeente over een discretionaire bevoegdheid voor de toepassing van de federale wetgeving?