Hoe ontvangt u het project voor tijdelijk gebruik?

Zodra het project voor tijdelijk gebruik van uw eigendom concreet wordt, kunt u een overeenkomst sluiten met de toekomstige gebruiker(s), beheerder of beheerder-bewoner.

Een beheerder is een tussenpersoon die u helpt bij het vinden van gebruikers, zonder noodzakelijkerwijs deel uit te maken van de bezetting. Als uw gebouw een bepaalde omvang heeft of als u ondersteuning wilt bij het beheer, is het soms gemakkelijker om een beheerder in te schakelen. De beheerder zorgt voor de administratieve en technische taken. In sommige gevallen kunnen zij ook meedenken over de invulling van de ruimte of het organiseren/faciliteren van activiteiten. Dankzij hun specifieke ervaring kunnen zij ook andere taken organiseren, zoals communicatie, selectie van kandidaten of inzet van coördinators.

Om een eigendom of terrein ter beschikking te stellen, moet u een aantal administratieve zaken regelen:

  • een contractuele relatie aangaan met de gebruiker(s) of met de gekozen beheerder, in de vorm van een -overeenkomst van precaire bezetting of een huurcontract-;
  • een inventaris opstellen van bestaande of vroegere onderhoudscontracten, technische voorzieningen, verzekeringen, meters enzovoort;
  • samen met de beheerder of beheerder-bewoner een inventaris (laten) opmaken bij binnenkomst, bij voorkeur door een deskundige, of via andere middelen (fotoverslag en schriftelijke inventaris van de technische voorzieningen bij binnenkomst, enkel een fotoverslag in het geval van terreinen enzovoort).

U vindt alle antwoorden op uw vragen hieromtrent bij de 186 vragen over tijdelijk gebruik.

beheer van uw eigendom