Stap 1: een idee hebben en een plan ontwikkelen

Bent u eigenaar van een onroerend goed (gebouw of terrein) en wenst u dit ter beschikking te stellen voor een of meerdere projecten voor tijdelijk gebruik? Het tijdelijke gebruik van uw goed kan dienen als testfase voor een project dat u graag op uw site wilt uitrollen.

Voordat u uw ruimte ter beschikking stelt, moet u een aantal essentiële elementen definiëren. Zo bepaalt u de perimeter die u aan het gebruik van het goed wenst toe te kennen. Ons advies: behoud een zekere mate van flexibiliteit. Misschien wordt u aangenaam verrast door de verscheidenheid van de projecten die zich aandienen.

  • Beschikbare ruimte: wilt u de hele ruimte afstaan voor tijdelijk gebruik, of slechts een deel ervan?
  • Duur van het gebruik: hoe lang mogen de projectbeheerders uw eigendom gebruiken voordat u het opnieuw voor andere activiteiten bestemt?
  • Gebruik van het eigendom: welke projecten mogen er tijdelijk in uw pand of op uw terrein worden uitgevoerd? Stelt u uw eigendom ter beschikking zoals het is of moeten er vooraf kleine werkzaamheden worden uitgevoerd? Wie zal uw eigendom beheren (uzelf, een vastgoedkantoorbeheer, een deskundige in het beheer van tijdelijke panden, een beheerder-bewoner …)?
  • Economisch model: is het tijdelijk gebruik financieel haalbaar, en moet het dat zijn? Onder welke voorwaarden mogen de gebruikers de ruimte gebruiken (maandelijkse vergoeding pro capita, of gratis in ruil voor het beheer van het gebouw, all-informule of vergoeding van de energiekosten enzovoort)?
  • Communicatie: hoe communiceert u met de beheerder en/of de gebruikers, hoe blijft u op de hoogte van de projecten?
  • Potentiële partners: zijn er partnerschappen mogelijk met de gemeente of met andere publieke of particuliere instanties?
Een tijdelijke gebruiker vinden