Aanbesteding voor de aanstelling van een coördinatieteam dat verantwoordelijk is voor het beheer en de activering van de overgangsperiode van het project Usquare.brussels

 

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) wil van de voltooiing van de eerste grote fase van de werken aangrijpen om op de site een nieuw overgangsbeheerproject te ontwikkelen. Sinds het einde van het eerste tijdelijke bezettingsproject (onder de naam See U), uitgevoerd tussen april 2019 en augustus 2022, hebben er talrijke werken plaatsgevonden die tegen de zomer van 2024 voltooid zullen zijn. Met uitzondering van de reconversie van de “Clos des mariés” in sociale woningbouw zullen de volgende grote projecten pas begin 2027 het licht zien.

Gedurende deze periode van bijna 3 jaar wil de MSI een beroep doen op een coördinatieteam voor het beheer en de activatie van 6 gebouwen (+/- 9.000 m² bruto) en buitenruimtes. Naast deze ruimtes die tijdelijk kunnen worden gebruikt, zullen het academisch activiteitencentrum (10.000 m²) en het FabLab (6.000 m²) van de universiteiten (ULB en VUB) volledig actief zijn en een grote universitaire gemeenschap verwelkomen. Een van de belangrijkste doelstellingen van dit tijdelijk beheer is het tot stand brengen van rijke en vruchtbare interacties tussen de verschillende doelgroepen (inwoners van de tijdelijke bezetting, omwonenden en de universitaire gemeenschap).

Het bijzonder bestek kunt u downloaden via deze link.

De deadline voor het indienen van een offerte is donderdag 11 april vóór 11.00 uur.

Locatiebezoeken zijn mogelijk (zie de voorwaarden in het bijzonder bestek)

/!\ Deze aanbesteding heeft geen betrekking op initiatiefnemers van projecten of activiteiten die een ruimte op de site wensen te verkrijgen. Binnenkort zal er een specifieke oproep van blijken van belangstelling (OBB) worden gepubliceerd om deze aanvragen te verzamelen.