Nieuws

Tijdelijk openbaar park aan het Weststation

Tijdelijk openbaar park aan het Weststation

Westpark is de naam van een nieuw tijdelijk park in de Alphonse Vandenpeereboomstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Dit stuk groen van bijna 25.000 m² beslaat een flinke portie van de uitgestrekte Weststationsite. Je kan er van woensdag tot zaterdag terecht tussen bepaalde tijdstippen.

De Weststationsite strekt zich uit over 13 hectare en biedt een uniek ontwikkelingspotentieel. De grond is grotendeels in handen van de NMBS en Infrabel, en perspective.brussels werkte er een richtplan van aanleg (RPA) voor uit.

Volgens de huidige plannen komen er op de site woningen, winkels, economische activiteiten en gemoedelijke landschapsinrichtingen, waaronder een recreatief park.

citydev.brussels is niet aan haar proefstuk toe als het op de ontwikkeling van complexe projecten aankomt. Daarom vroeg de regering haar om het hele project te coördineren. citydev.brussels moet de strategie en de operaties uit het RPA uitrollen.

citydev.brussels beheert de uitvoering van het project door partnerschappen te smeden met alle stakeholders: de NMBS (en Infrabel, als eigenaars van de grond), Leefmilieu Brussel (dat het park aanlegt), het Brussels Gewest en de gemeente.

Dankzij de overeenkomst die citydev.brussels en de NMBS in 2021 sloten, en na enkele voorbereidende saneringswerken, kunnen de buurtbewoners nu al tijdelijk genieten van de groene ruimte waar later het recreatieve park komt.

Het park zal stelselmatig worden aangelegd. Voor de keuze van de uitrusting en het activiteitenprogramma (sport, ontspanning, lokale initiatieven) staan de noden van de gebruikers voorop. Dit tijdelijke project biedt de kans om verschillende ideeën uit te testen. Die krijgen dan eventueel ook een plek in het definitieve park.

De finale inrichting van het park staat in 2026 op de planning. Leefmilieu Brussel leidt de werken, in samenwerking met citydev.brussels. In afwachting van het definitieve park kunnen de inwoners al volop genieten van de tijdelijke groene ruimte. En daar is in deze dichtbevolkte wijk absoluut nood aan.

Toestand vzw beheert het tijdelijke park en zorgt er voor permanentie.