Nieuws

Tijdelijk gebruik biedt (ook) voordelen voor eigenaars

Tijdelijk gebruik van leegstaande ruimte is een groeiende praktijk die niet alleen voorziet in sociale, maatschappelijke, ecologische en economische behoeften, maar er zijn veel voordelen voor eigenaars van leegstaande gebouwen of terreinen. Deze voordelen omvatten financiële, veiligheids- en onderhoudsvoordelen.

Een van de belangrijkste voordelen van tijdelijk gebruik is dat het eigenaren kan helpen kosten te besparen. Leegstaande gebouwen brengen vaak hoge kosten met zich mee, zoals belastingen, onderhoudskosten en verzekeringspremies. Door tijdelijk gebruik van hun gebouw toe te staan, kunnen eigenaren deze kosten verlagen. Bewoners kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan energie- en onderhoudskosten. 

Tijdelijke bewoning kan ook : 

  • de veiligheid van een pand verbeteren. Leegstaande gebouwen zijn vaak het doelwit van inbrekers en vandalen. Door tijdelijk gebruik van het gebouw te faciliteren, kan de eigenaar deze risico’s beperken. De bewoners houden door hun aanwezigheid toezicht op het gebouw en melden eventuele problemen of incidenten met het pand.
  • helpen het onderhoud van het gebouw te verbeteren. Leegstaande gebouwen lijden vaak onder verwaarlozing, achterstallig onderhoud en schade. Door tijdelijke bewoning van het gebouw toe te staan, kan de eigenaar de algemene staat van het gebouw verbeteren. De bewoners kunnen bijvoorbeeld kleine reparaties uitvoeren met instemming van de eigenaar en het gebouw schoon en netjes houden of zoals afgesproken met de eigenaar. 
  • de eigenaar in staat stellen nieuwe gebruiksmogelijkheden en kansen voor het pand te verkennen. Tijdelijke bewoners of gebruikers kunnen de ruimte op verschillende manieren gebruiken met verschillende functies die de eigenaar misschien niet had voorzien, bijvoorbeeld als een tijdelijke tentoonstellingsruimte of een tijdelijke winkel. Dit kan de waarde van een ruimte verhogen en de zichtbaarheid ervan voor potentiële investeerders of huurders vergroten, afhankelijk van de staat van het pand en de wens van de eigenaar voor tijdelijke bewoning. 
  • de relatie tussen de eigenaar en de plaatselijke bevolking helpen verbeteren. Leegstaande gebouwen worden vaak gezien als een bron van onveiligheid in een buurt en dus als overlast door het gebrek aan sociale controle dat ze veroorzaken. Door tijdelijke bewoners of gebruikers het gebouw te laten gebruiken, kan de eigenaar een positieve bijdrage leveren aan het lokale leven en de leefbaarheid van een buurt. De bewoners kunnen bijvoorbeeld buurtactiviteiten en evenementen organiseren of eraan deelnemen, en de eigenaar kan zich zo beter in de buurt integreren. 

Kortom, de tijdelijke bezetting van leegstaande ruimtes biedt veel voordelen voor eigenaars.  In dit artikel hebben we de belangrijkste opgesomd. Aangezien de ene eigenaar echter niet hetzelfde is als de andere, is het onmogelijk om een volledige lijst te geven van alle voordelen die eigenaars kunnen halen uit de tijdelijke bezetting van hun eigendom. Het loket suggereert enkele opties, maar het is aan u om ze te verkennen. Als u vragen hebt over tijdelijke bewoning van uw eigendom, nodigen wij u uit om de volgende onderdelen van onze website te raadplegen  en de 186 vragen over tijdelijke bewoning of neem rechtstreeks contact met ons op via ons contactformulier of e-mailadres: info@temporary.brussels