Nieuws

Het Loket Tijdelijk Gebruik komt van de grond

Activiteitenverslag 2023

In de loop van het jaar 2023 werden de doelstellingen van het Loket verfijnd en werden verschillende initiateven gelanceerd. Het team van het Loket, bestaande uit medewerkers van Citydev en Perspective, kreeg verder vorm.

Het Loket vervult een rol als facilitator:

1. De nieuwe website temporary.brussels werd gelanceerd in maart 2023. Het doel? Projectontwikkelaars en/of locatiebeheerders helpen bij het opzetten van een tijdelijk project in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De website bevat een waaier aan informatie, waaronder stappenplannen, modelovereenkomsten, aandachtspunten bij het opstellen van overeenkomsten en een juridische en praktische gids. We vinden er ook nieuwsberichten terug over tijdelijk gebruik in Brussel. Het Loket zet hier in 2024 verder op in.

2. In 2023 heeft het Loket 77 initiatiefnemers op zoek naar een locatie en 9 eigenaars op zoek naar een tijdelijke invulling begeleid. We gaan op zoek naar een match tussen een project en de eigenaar of beheerder van een locatie, maar momenteel hebben we te maken met een groot onevenwicht tussen de vele aanvragen die we ontvangen en de weinige aanbiedingen Het Loket heeft dit jaar dan ook een aantal initiatieven opgezet om dit probleem aan te pakken.

Voor twee belangrijke sites, Weststation en LionCity, nam het Loket deel aan de analyse van de kandidaturen van de projectoproep (oproep tot interesse). Het Loket heeft ook een oproep gelanceerd voor de site Witte Vrouwen (Sint-Pieters-Woluwe) voor een concessie van 15 jaar. De winnaar wordt normaal in het eerste kwartaal van 2024 bekend gemaakt.

3. Momenteel is het Loket bezig met een analyse om verschillende criteria vast te leggen voor de toekenning van financiële aanmoedigingspremies aan actoren om op die manier tijdelijke initiatieven te faciliteren.

Het Loket vervult een rol als expertisecentrum:

4. Het Loket startte in december met een campagne in de Brusselse gemeenten in samenwerking met de Inventaris van onbebouwde gronden en leegstaande gebouwen, de Task Force Voorzieningen en de Cel Voorzieningen van Citydev. Deze campagne duurt tot februari 2024. We willen hiermee gemeentelijke actoren ontmoeten, de doelstellingen en ondersteuningsmechanismen van het Loket voorstellen (zie 2) en nieuwe ruimtelijke opportuniteiten en actiemogelijkheden identificeren.

5. Om tijdelijk gebruik zo eenvoudig mogelijk te maken, worden de tools en op de website temporary.brussels geüpdatet en verbeterd op basis van de kennis die we vergaren.

6. Om een beter inzicht te krijgen in de dynamiek en de behoeften rond tijdelijke gebruik en om de ontwikkeling ervan te ondersteunen, heeft het Loket een openbare aanbesteding uitgeschreven voor een studie naar de economische en bestuursmodellen voor tijdelijke projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit onderzoek, dat in de eerste helft van 2024 van start gaat, moet een overzicht geven van de economische en bestuurlijke dynamiek van belang bij tijdelijke projecten. De resultaten kunnen gebruikt worden om onze acties verder te prioriteren.

Tot slot vervult het Loket een rol als bruggenbouwer en ambassadeur:

7. Een kaart met tijdelijke projecten op het Brusselse grondgebied is beschikbaar op de website temporary.brussels. Deze kaart is niet volledig en bevat alleen projecten waarvoor het Loket toestemming heeft gekregen om ze te verspreiden. We hopen deze kaart te kunnen aanvullen om de veelheid aan projecten zo goed mogelijk weer te geven en tegelijkertijd de instemming van de betrokkenen te garanderen. We schatten dat de kaart van het Loket momenteel ongeveer 20% van de tijdelijke projecten bevat die op dit moment in Brussel lopen.

8. Uitwisselingsmomenten met vele actoren lieten toe om een visie en netwerk verder te ontwikkelen. We hebben onder andere ontmoet: MEL Lille-Métropole, SAMOO, VZW BASTA, de VUB, de gemeentelijke huisvestingsreferenten en het CCI-platform van hub.brussels. We namen ook deel aan het internationale festival voor stadsvernieuwing Many Possible Cities.

9. De promotie van tijdelijk gebruik werd gedaan bij actoren uit de privésector om hen bewust te maken van de sociale meerwaarde van tijdelijke projecten op het vlak van leegstand en de tastbare voordelen die ze kunnen bieden aan eigenaars.

In 2024 willen we de ontmoetingen met de actoren op het terrein verderzetten, om op die manier onze doelstellingen te presenteren, van gedachten te wisselen en onze visie verder vorm te geven en aan te vullen met praktijkervaringen. Zo kan een netwerk ontstaan van actoren die betrokken bij tijdelijk gebruik in het Brussels Gewest.